Khởi tố người chồng giết đầu bếp và chém vợ cũ bị thương ở Quảng Nam

Hiện bị can Trần Văn Họp vẫn được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàn Nhân
Hiện bị can Trần Văn Họp vẫn được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàn Nhân
Hiện bị can Trần Văn Họp vẫn được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàn Nhân
Lên top