Khởi tố nam thiếu niên đâm chết người khi bị nhắc vượt đèn đỏ

Đối tượng Lê Văn Hoài. Ảnh: CA.
Đối tượng Lê Văn Hoài. Ảnh: CA.
Đối tượng Lê Văn Hoài. Ảnh: CA.
Lên top