Khởi tố một cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Công an làm việc với nữ cán bộ Cục Thuế Lưu Thị Hằng - Ảnh: Công an cung cấp
Công an làm việc với nữ cán bộ Cục Thuế Lưu Thị Hằng - Ảnh: Công an cung cấp
Công an làm việc với nữ cán bộ Cục Thuế Lưu Thị Hằng - Ảnh: Công an cung cấp
Lên top