Khởi tố kẻ đâm chết người sau hỗn chiến

Viện kiểm sát huyện Trấn Yên (Yên Bái) ra quyết định khởi tố kẻ đâm chết người sau hỗn chiến trong đêm. Ảnh: CACC.
Viện kiểm sát huyện Trấn Yên (Yên Bái) ra quyết định khởi tố kẻ đâm chết người sau hỗn chiến trong đêm. Ảnh: CACC.
Viện kiểm sát huyện Trấn Yên (Yên Bái) ra quyết định khởi tố kẻ đâm chết người sau hỗn chiến trong đêm. Ảnh: CACC.
Lên top