Khởi tố hiệu trưởng nhận hơn 1 tỉ đồng lừa xin việc

Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top