Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khởi tố hai tử tù khoét tường trốn trại giam

Hai tử tù trốn trai giam. Ảnh Công an cung cấp.
Hai tử tù trốn trai giam. Ảnh Công an cung cấp.