Khởi tố hai tử tù khoét tường trốn trại giam

Hai tử tù trốn trai giam. Ảnh Công an cung cấp.
Hai tử tù trốn trai giam. Ảnh Công an cung cấp.
Hai tử tù trốn trai giam. Ảnh Công an cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top