Khởi tố hai bị can vụ án trốn thuế tại 3 nhà thuốc tây lớn nhất Đồng Nai

Điều tra viên thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Dương Sơn Minh và bị can Lê Dương Sĩ Mẫn. Ảnh: Công an Đồng Nai
Điều tra viên thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Dương Sơn Minh và bị can Lê Dương Sĩ Mẫn. Ảnh: Công an Đồng Nai
Điều tra viên thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Dương Sơn Minh và bị can Lê Dương Sĩ Mẫn. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top