Khởi tố giám đốc công ty ở Lào Cai tận thu quặng làm dự án nghỉ dưỡng

Một vị trí khai thác khoáng sản do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama thực hiện tại xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai (ảnh tư liệu). Ảnh: Cao Cường
Một vị trí khai thác khoáng sản do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama thực hiện tại xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai (ảnh tư liệu). Ảnh: Cao Cường
Một vị trí khai thác khoáng sản do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama thực hiện tại xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai (ảnh tư liệu). Ảnh: Cao Cường
Lên top