Khởi tố giám đốc, bắt nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ do sai phạm đấu thầu

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú. Ảnh TL
Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú. Ảnh TL
Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú. Ảnh TL
Lên top