Khởi tố Đường "Nhuệ" thêm tội cưỡng đoạt tài sản

Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: Công an cung cấp
Lên top