Khởi tố đối tượng xâm hại thiếu nữ quen qua mạng xã hội

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh CTV
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh CTV
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh CTV
Lên top