Khởi tố đối tượng trốn khu cách ly đi mua ma túy ở Lạng Sơn

Đối tượng Khánh đang trong quá trình cách ly tập trung phòng chống COVID-19 vẫn trốn ra ngoài đi mua ma túy để sử dụng. Ảnh: P.T.
Đối tượng Khánh đang trong quá trình cách ly tập trung phòng chống COVID-19 vẫn trốn ra ngoài đi mua ma túy để sử dụng. Ảnh: P.T.
Đối tượng Khánh đang trong quá trình cách ly tập trung phòng chống COVID-19 vẫn trốn ra ngoài đi mua ma túy để sử dụng. Ảnh: P.T.
Lên top