Khởi tố đối tượng trộm tiền công đức tại chùa Tân Thanh

Vi Văn Hiến tại Cơ quan công an. Ảnh: CALS.
Vi Văn Hiến tại Cơ quan công an. Ảnh: CALS.
Vi Văn Hiến tại Cơ quan công an. Ảnh: CALS.
Lên top