Khởi tố đối tượng trộm cắp xe máy để mua ma túy

Đối tượng Ngạn cùng tang vật liên quan. Ảnh: CA.
Đối tượng Ngạn cùng tang vật liên quan. Ảnh: CA.
Đối tượng Ngạn cùng tang vật liên quan. Ảnh: CA.
Lên top