Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Đối tượng Trần Thị Hà bị khở tố về hành vi tổ chứcccho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: NT
Đối tượng Trần Thị Hà bị khở tố về hành vi tổ chứcccho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: NT
Đối tượng Trần Thị Hà bị khở tố về hành vi tổ chứcccho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: NT
Lên top