Khởi tố đối tượng thủ vũ khí, sẵn sàng chống trả để bán ma túy

Đối tượng Nguyễn Tấn Long tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Tấn Long tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Tấn Long tại cơ quan điều tra.
Lên top