Khởi tố đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, đánh người thi hành công vụ

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Đối tượng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Đối tượng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Lên top