Khởi tố đối tượng tàng trữ, buôn bán gần 80kg pháo nổ

Đối tượng Lê Đình Tỵ tại cơ quan điều tra. Ảnh CA TP HP
Đối tượng Lê Đình Tỵ tại cơ quan điều tra. Ảnh CA TP HP
Đối tượng Lê Đình Tỵ tại cơ quan điều tra. Ảnh CA TP HP
Lên top