Quảng Bình:

Khởi tố đối tượng tấn công CSGT khi đang làm nhiệm vụ