Khởi tố đối tượng nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép

Đối tượng Cao Xuân Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp.
Đối tượng Cao Xuân Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp.
Đối tượng Cao Xuân Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp.
Lên top