Khởi tố đối tượng mua bán 17 tỉ đồng hóa đơn giá trị gia tăng

Đối tượng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Đối tượng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Đối tượng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Lên top