Khởi tố đối tượng lừa đảo nhận tiền “chạy việc”

Đối tượng Đỗ Cao Cường. Ảnh: CAQB
Đối tượng Đỗ Cao Cường. Ảnh: CAQB