Khởi tố đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang

Đối tượng Trần Xuân Sơn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Xuân Sơn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Xuân Sơn tại cơ quan điều tra.
Lên top