Khởi tố đối tượng dùng điếu cày vụt cán bộ chốt kiểm dịch

Công an lấy lời khai của Đức - người cầm điếu cày tấn công cán bộ chốt kiểm dịch. Ảnh: CAHN
Công an lấy lời khai của Đức - người cầm điếu cày tấn công cán bộ chốt kiểm dịch. Ảnh: CAHN
Công an lấy lời khai của Đức - người cầm điếu cày tấn công cán bộ chốt kiểm dịch. Ảnh: CAHN
Lên top