Khởi tố đối tượng đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép

Nguyễn Văn Quang bị khởi tố với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: CACC.
Nguyễn Văn Quang bị khởi tố với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: CACC.
Nguyễn Văn Quang bị khởi tố với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: CACC.
Lên top