Khởi tố đối tượng đi xe lạng lách đánh võng, dùng chân đạp vào người CSGT

Đối tượng Bùi Xuân Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT
Đối tượng Bùi Xuân Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT
Đối tượng Bùi Xuân Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT
Lên top