Khởi tố đối tượng cưa bom, mìn lấy thuốc nổ bán

Số thuốc nổ được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh T.X
Số thuốc nổ được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh T.X
Số thuốc nổ được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh T.X
Lên top