Khởi tố đối tượng chuyên trộm xe máy

Đối tượng Tuấn trộm xe máy bị khởi tố. Ảnh: CA.
Đối tượng Tuấn trộm xe máy bị khởi tố. Ảnh: CA.
Đối tượng Tuấn trộm xe máy bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top