Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi hình thức bốc bát họ tại Lạng Sơn

Đối tượng Tâm bị khởi tố với hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: CA Lạng Sơn.
Đối tượng Tâm bị khởi tố với hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: CA Lạng Sơn.
Đối tượng Tâm bị khởi tố với hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: CA Lạng Sơn.
Lên top