Khởi tố đối tượng chém hỏng thuyền cứu hộ ở Hà Tĩnh

Đối tượng Lâm bị khởi tố tội hủy hoại tài sản. Ảnh: CA.
Đối tượng Lâm bị khởi tố tội hủy hoại tài sản. Ảnh: CA.
Đối tượng Lâm bị khởi tố tội hủy hoại tài sản. Ảnh: CA.
Lên top