Khởi tố đối tượng bắn 3 viên đạn vào người đàn ông đi rừng về

Đối tượng dùng sùng bắn người, Thái Bá Nguyên.
Đối tượng dùng sùng bắn người, Thái Bá Nguyên.
Đối tượng dùng sùng bắn người, Thái Bá Nguyên.
Lên top