Khởi tố đôi tình nhân làm giả giấy tờ đất mang đi lừa đảo

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Lên top