Khởi tố doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

Lực lượng công an khám xét trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm ở số 217 đường Phan Bội Châu (TP. Huế).
Lực lượng công an khám xét trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm ở số 217 đường Phan Bội Châu (TP. Huế).
Lực lượng công an khám xét trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm ở số 217 đường Phan Bội Châu (TP. Huế).
Lên top