Khởi tố, điều tra trốn thuế tiệm vàng mỗi ngày bán gần 1.000 lượng

Tiệm vàng Hoàng Khiêm nơi có lúc mỗi ngày bán gần 1.000 lượng. Ảnh chụp năm 2015. Ảnh: Nhật Hồ
Tiệm vàng Hoàng Khiêm nơi có lúc mỗi ngày bán gần 1.000 lượng. Ảnh chụp năm 2015. Ảnh: Nhật Hồ
Tiệm vàng Hoàng Khiêm nơi có lúc mỗi ngày bán gần 1.000 lượng. Ảnh chụp năm 2015. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top