Khởi tố cựu phó tổng biên tập gây ra 20 vụ tống tiền doanh nghiệp

Từ trái qua: Nguyễn Xuân Phong, Ngô Văn Hạ và Hoa Anh Tuấn. Ảnh: N.H.
Từ trái qua: Nguyễn Xuân Phong, Ngô Văn Hạ và Hoa Anh Tuấn. Ảnh: N.H.
Từ trái qua: Nguyễn Xuân Phong, Ngô Văn Hạ và Hoa Anh Tuấn. Ảnh: N.H.
Lên top