Khởi tố chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất gây thiệt hại 600 triệu

Đối tượng Mạnh bị khởi tố về tội danh: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh: CA.
Đối tượng Mạnh bị khởi tố về tội danh: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh: CA.
Đối tượng Mạnh bị khởi tố về tội danh: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh: CA.
Lên top