Khởi tố chủ nhà nghỉ chứa mại dâm ở Hòa Bình

Các đội tượng bán dâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hòa Bình.
Các đội tượng bán dâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hòa Bình.
Các đội tượng bán dâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hòa Bình.
Lên top