Khởi tố cặp tình nhân làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người

Đối tượng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top