Khởi tố các đối tượng dọa giết người và bắt viết giấy nợ

Đối tượng Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: V.X
Đối tượng Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: V.X
Đối tượng Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: V.X
Lên top