Khởi tố bị can 5 người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn"

5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đã bị công an khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi . ảnh: H.Vinh
5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đã bị công an khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi . ảnh: H.Vinh
5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đã bị công an khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi . ảnh: H.Vinh
Lên top