Khởi tố, bắt tạm giam Khá Bảnh và 4 đối tượng về hành vi đánh bạc

Ngô Bá Khá bị bắt về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Ngô Bá Khá bị bắt về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Ngô Bá Khá bị bắt về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Lên top