Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán trái phép chất nổ

Một lượng lớn thuốc nổ được đựng trong các bao tải. Ảnh: Công an QB
Một lượng lớn thuốc nổ được đựng trong các bao tải. Ảnh: Công an QB
Một lượng lớn thuốc nổ được đựng trong các bao tải. Ảnh: Công an QB
Lên top