Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khởi tố, bắt nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC Vũ Đức Thuận