Khởi tố, bắt nguyên hiệu trưởng và cấp dưới Trường CĐ nghề Bình Phước

Ông Đoàn Thế Nam - Nguyên Hiệu trưởng (áo trắng, thứ 3 từ phải qua) bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: VKSND Bình Phước.
Ông Đoàn Thế Nam - Nguyên Hiệu trưởng (áo trắng, thứ 3 từ phải qua) bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: VKSND Bình Phước.
Ông Đoàn Thế Nam - Nguyên Hiệu trưởng (áo trắng, thứ 3 từ phải qua) bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: VKSND Bình Phước.
Lên top