Khởi tố 94 đối tượng trong đường dây cờ bạc khủng của Hùng “sida”

Ô tô của các con bạc bị giữ tại hiện trường. Ảnh ĐV -BT
Ô tô của các con bạc bị giữ tại hiện trường. Ảnh ĐV -BT
Ô tô của các con bạc bị giữ tại hiện trường. Ảnh ĐV -BT
Lên top