Khởi tố 7 đối tượng đánh bạc tại nhà thờ họ

Nhóm 7 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: CA HT.
Nhóm 7 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: CA HT.
Nhóm 7 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: CA HT.
Lên top