Khởi tố 6 cán bộ vì dùng chứng chỉ “bồi dưỡng nghiệp vụ” giả

Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Lệ Thủy - nơi các cán bộ làm việc bị khởi tố.
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Lệ Thủy - nơi các cán bộ làm việc bị khởi tố.
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Lệ Thủy - nơi các cán bộ làm việc bị khởi tố.
Lên top