Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc

5 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
5 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
5 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top