Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ đại uý công an hy sinh ở Hà Nam

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh và các lãnh đạo Công an tỉnh động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh. Ảnh: Công an Hà Nam
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh và các lãnh đạo Công an tỉnh động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh. Ảnh: Công an Hà Nam
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh và các lãnh đạo Công an tỉnh động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh. Ảnh: Công an Hà Nam
Lên top