Khởi tố 4 đối tượng đánh bẫy, mua bán sơn dương quý hiếm

Cá thể sơn dương bị đánh bẫy, mua bán mà 4 đối tượng liên quan bị khởi tố. Ảnh TT.
Cá thể sơn dương bị đánh bẫy, mua bán mà 4 đối tượng liên quan bị khởi tố. Ảnh TT.
Cá thể sơn dương bị đánh bẫy, mua bán mà 4 đối tượng liên quan bị khởi tố. Ảnh TT.
Lên top